Keo MS Polymer chống thấm MS-601

X’traseal MS-601 là loại keo gốc Hybrid Silyl Modified Polyether, keo được sử dụng rộng rãi cho công nghiệp và xây dựng, keo có độ kết dính cực tốt cho các bề mặt vật liệu mà không cần lớp sơn lót, keo cũng có thể sơn phủ với hầu hết các loại sơn.

MS-601 có đặc tính bằng công nghệ kết hợp Silicone và Polyurethane. Đó là loại keo có thể đóng rắn trong môi trường có hơi ẩm.